SQL запит в Excel VBA

SQL розшифровується як Structured Query Language (структурована мова запитів) і є мовою, яка використовується для отримання інформації з баз даних (таких як Access, SQL Server from Microsoft, Oracle, Sybase, SAP та інших). Ви також можете отримувати дані з інтернету, текстових файлів чи інших Excel або CSV файлів.

1. SQL запит з Excel VBA до файлу Access

Отже, нам потрібне з'єднання з базою даних (змінна varConn в макросі нижче) та SQL запит (змінна varSQL), щоб автоматизувати отримання даних з бази для звіту. В прикладі нижче є SQL запит, що отримує дані з малої бази даних в Access.

Натисніть завантажити базу даних Access. Файл Access матиме такий вигляд:

Давайте напишемо свій макрос, який буде здійснювати SQL запит.

Відкрийте меню Сервіс - Макрос - Редактор Visual Basic, вставте новий модуль (меню Insert - Module) и скопіюйте туди текст макросу:

Sub SQLQuery_1()
Dim varConn As String
Dim varSQL As String

  Range("A1").CurrentRegion.ClearContents

  varConn = "ODBC;Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)}"

  varSQL = "SELECT Month, Product, City FROM Sumproduct"

     With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:=varConn, Destination:=Range("A1"))
       .CommandText = varSQL
       .Refresh BackgroundQuery:=False
     End With

End Sub 

Натискаємо зберегти та повертаємось до Excel. Вибираємо в меню Вигляд - Макроси (Alt+F8) назву нашого макросу "SQLQuery_1". З'явиться діалогове вікно, тиснемо База даних..., шукаємо наш файл Access та тиснемо ОК.

Тепер бачимо, що наш макрос-запит підтягнув колонки Month, Product та City з таблиці Sumproduct з бази даних test.mdb у файл Excel.

2. SQL запит з VBA до закритого файлу Excel

Аналогічно ми можемо отримувати дані зі звичайного файлу Excel, як з бази даних. Для цього код нашого макросу потрібно трохи переписати та змінити драйвер підключення з Access на Excel.

Експортуємо таблицю Sumproduct з Access в Excel та зберігаємо файл. Далі, вставляємо наш змінений код в новий модуль та запускаємо макрос:

Sub SQLQuery_1()
Dim varConn As String
Dim varSQL As String

  Range("A1").CurrentRegion.ClearContents

  varConn = "ODBC;Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)}"

  varSQL = "SELECT Month, Product, City FROM Sumproduct"

     With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:=varConn, Destination:=Range("A1"))
       .CommandText = varSQL
       .Refresh BackgroundQuery:=False
     End With

End Sub 

З'явиться вікно, в якому ми можемо вибрати наш файл Excel (має називатись Sumproduct.xlsx або з іншим розширенням). Находимо та вибираємо його. Тиснемо ОК, і отримуємо ті самі дані, як і з файлу Аccess.

Статті по темі:

Імпорт даних з Access в Excel