SQL-Урок 1. Мова SQL. Основні поняття.

Для того, щоб почати вивчати SQL нам потрібно спочатку зрозуміти, що таке база даних.

1. Що таке База Даних?

База даних (БД) — впорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних, що використовуються спільно, та зберігаються в одному місці. Якщо коротко, то найпростіша БД це звичайна таблиця з рядками та стовпцями у якій зберігається різного роду інформація (прикладом може слугувати таблиця в Excel). Так, часто, з БД нероздільно пов'язують Системи управління базами даних (СУБД), які надають функціонал для роботи з БД. Мова SQL якраз і є частиною СУБД, яка здійснює керування інформацією в БД. Ми будемо вважати БД набором звичайних таблиць, які зберігаються в окремих файлах.

2. Що таке SQL?

Отже, переходимо до SQL.

SQL - проста мова програмування, яка має небагато команд і якій може навчитися будь-який бажаючий. Розшифровується як Structured Query Language - мова структурованих запитів, яка була розроблена для роботи з БД, а саме, щоб отримувати/добавляти/змінювати дані, мати можливість опрацьовувати великі масиви інформації та швидко отримувати структуровану та згруповану інформацію. Є багато варіантів мови SQL, але у них всіх основні команди майже однакові. Також існує і багато СУБД, але основними з них являються: Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle SQL, IBM DB2 SQL, PostgreSQL та Sybase Adaptive Server SQL. Щоб працювати з SQL кодом, нам потрібна буде одна з вище перелічених СУБД. Для навчання ми будемо використовувати СУБД Microsoft Access.

SQL як і інші мови програмування має свої команди (оператори), за допомогою яких віддаються вказівки для вибірки даних. Щоб розглянути як працюють оператори SQL, ми будемо використовувати уявну БД з інформацією про реалізовану продукцію:

Статті по темі:

  • SQL-Урок 2. Вибірка даних (SELECT)