Сортування аркушів в книзі

Якщо кількість аркушів у Вашій книзі наближається до декількох десятків, то рано чи пізно виникне бажання здійснити сортування аркушів в книзі, вишикувавши їх по порядку. Стандартні засоби Excel не дозволяють зробити цього, тому давайте напишемо простий макрос, який буде це робити. Відкрийте меню Сервіс - Макрос - Редактор Visual Basic (Tools - Macro - Visual Basic Editor) , вставте новий модуль (меню Insert - Module ) і скопіюйте туди цей текст:

Sub SortSheets()
Dim I As Integer, J As Integer

For I = 1 To Sheets.Count - 1
For J = I + 1 To Sheets.Count
If UCase(Sheets(I).Name) > UCase(Sheets(J).Name) Then
Sheets(J).Move Before:=Sheets(I)
End If
Next J
Next I
End Sub

Тепер цей макрос можна запустити через меню Сервіс - Макрос - Макроси (Tools - Macro - Macros) , і він швидко відсортує всі аркуші в поточній книзі.  

Статті по темі:

Збір робочих листів