ВГОРУ

VBA-Урок 12.4. Елементи управління (Вправи)

Давайте зараз розглянемо невелику вправу, щоби попрактикуватись у використанні елементів управління (Controls).


Є файл з готовою формою та елементами управління. Потрібно написати код, який би заставив запрацювати всі елементи таким чином, щоби користувач міг наповнювати нашу імпровізовану базу даних через взаємодію з формою.

Ось файл Excel для завантаження: controls_exercise.xls

Тепер має бути ясно, що мета тут полягає у заповненні таблиці, використовуючи форму.

Кілька моментів, які потрібно взяти до уваги:

 • Перелік країн базується на списку, що знаходиться на другому аркуші;
 • Перевірка значень елементів управління перед додаванням нового контакту;
 • Після введення значень, повернення початкових значень елементів управління без закриття форми.
 • Один із способів розв'язання задачі

  Спочатку, нам необхідно збільшити властивість Zoom нашої форми до 120, щоби зробити її легшою у використанні:

  Ми вже розглянули перевірку кнопок вибору опцій (option button) (на першому уроці по елементам управління), отож тут ми використовюємо просте рішення.

  "Mrs" вибираємо по замовчуванню (властивість Value: True), тобто ми не будемо перевіряти звертання при його виборі.

  Кнопка закриття (Close)

  Private Sub CommandButton_Close_Click()
     Unload Me
  End Sub
  

  Вміст випадаючого списку

  Private Sub UserForm_Initialize() 'Завантаження списку, коли форма відкрита
    For i = 1 To 252 'Формування списку з 252 країн із робочого аркуша "Country"
      ComboBox_Country.AddItem Sheets("Country").Cells(i, 1)
    Next
  End Sub
  

  Перевірка елементів управління

  Було б простим рішенням відобразити діалогове вікно, якщо будь-який з елементів управління є порожнім.

  Private Sub CommandButton_Add_Click()
     If TextBox_Last_Name.Value = "" Or TextBox_First_Name.Value = "" Or TextBox_Address.Value = "" Or TextBox_Place.Value = "" Or ComboBox_Country.Value = "" Then
       MsgBox "Form incomplete"
     Else
       'Інструкції для внесення контакту тут...
     End If
  End Sub
  

  Але, щоби зробити трохи складніше, кожен елемент потрібно перевіряти окремо, і якщо будь-який з них порожній, колір його назви () повинен змінюватися на червоний:

  Private Sub CommandButton_Add_Click()
     'Встановлення кольору назви в чорний
     Label_Last_Name.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
     Label_First_Name.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
     Label_Address.ForeColor  = RGB(0, 0, 0)
     Label_Place.ForeColor   = RGB(0, 0, 0)
     Label_Country.ForeColor  = RGB(0, 0, 0)
  
     'Content controls
     If TextBox_Last_Name.Value = "" Then 'ЯКЩО нічого не зазначено...
       Label_Last_Name.ForeColor = RGB(255, 0, 0) 'Встановити колір назви в червоний
     ElseIf TextBox_First_Name.Value = "" Then
       Label_First_Name.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
     ElseIf TextBox_Address.Value = "" Then
       Label_Address.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
     ElseIf TextBox_Place.Value = "" Then
       Label_Place.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
     ElseIf ComboBox_Country.Value = "" Then
       Label_Country.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
     Else
       'Інструкції для внесення контакту тут...
     End If
  End Sub
  

  Вставлення даних

  Наступний код має бути вставлений в місце, зазначене в коді вище (див. коментарі):

   Dim row_number As Integer, salutation As String
  
   'Вибір звернення
   For Each salutation_button In Frame_Salutation.Controls
     If salutation_button.Value Then
       salutation = salutation_button.Caption 'Звернення вибрано
     End If
   Next
  
   'row_number = номер рядка останньої непорожньої клітинки в стовпці +1
   row_number = Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
  
   'Вставлення значень в робочий лист
   Cells(row_number, 1) = salutation
   Cells(row_number, 2) = TextBox_Last_Name.Value
   Cells(row_number, 3) = TextBox_First_Name.Value
   Cells(row_number, 4) = TextBox_Address.Value
   Cells(row_number, 5) = TextBox_Place.Value
   Cells(row_number, 6) = ComboBox_Country.Value
  
   'Після вставлення, початкові значення повертаються
   OptionButton1.Value = True
   TextBox_Last_Name.Value = ""
   TextBox_First_Name.Value = ""
   TextBox_Address.Value  = ""
   TextBox_Place.Value   = ""
   ComboBox_Country.ListIndex = -1
  

  Загальний вигляд

  Це все, тут ви маєте завершений код для вправи і файл для завантаження:

  Private Sub CommandButton_Close_Click()
     Unload Me
  End Sub
  
  Private Sub UserForm_Initialize() 'Список з 252 країн на аркуші "Country"
    For i = 1 To 252
      ComboBox_Country.AddItem Sheets("Country").Cells(i, 1)
    Next
  End Sub
  
  Private Sub CommandButton_Add_Click()
     'Встановлення кольору назви на чорний
     Label_Last_Name.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
     Label_First_Name.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
     Label_Address.ForeColor  = RGB(0, 0, 0)
     Label_Place.ForeColor   = RGB(0, 0, 0)
     Label_Country.ForeColor  = RGB(0, 0, 0)
  
     'Елементи керуванням вмістом
     If TextBox_Last_Name.Value = "" Then 'ЯКЩО нічого не зазначено...
       Label_Last_Name.ForeColor = RGB(255, 0, 0) 'Встановити колір назви в червоний
     ElseIf TextBox_First_Name.Value = "" Then
       Label_First_Name.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
     ElseIf TextBox_Address.Value = "" Then
       Label_Address.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
     ElseIf TextBox_Place.Value = "" Then
       Label_Place.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
     ElseIf ComboBox_Country.Value = "" Then
       Label_Country.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
     Else
       'Якщо форма заповнена, значення будуть вставлені на робочий аркуш
       Dim row_number As Integer, salutation As String
       
       'Вибір звернення
       For Each salutation_button In Frame_Salutation.Controls
         If salutation_button.Value Then
           salutation = salutation_button.Caption
         End If
       Next
  
       'row_number = номер рядка останньої непорожньої комірки в стовпці +1
       row_number = Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
  
       'Вставлення значень на робочий аркуш
       Cells(row_number, 1) = salutation
       Cells(row_number, 2) = TextBox_Last_Name.Value
       Cells(row_number, 3) = TextBox_First_Name.Value
       Cells(row_number, 4) = TextBox_Address.Value
       Cells(row_number, 5) = TextBox_Place.Value
       Cells(row_number, 6) = ComboBox_Country.Value
       
       'Після вставлення даних, повертаємо початкові значення
       OptionButton1.Value = True
       TextBox_Last_Name.Value = ""
       TextBox_First_Name.Value = ""
       TextBox_Address.Value  = ""
       TextBox_Place.Value   = ""
       ComboBox_Country.ListIndex = -1
     End If
  End Sub
  

  Тут є Excel файл для завантаження: controls_exercise2.xls