ВГОРУ

Автоматичний поділ тексту по заданому розділювачу (SPLITUP)

Нижче ви знайдете функцію, яка допоможе поділити текст на частини по вказаному розділювачу.

Для цього відкрийте редактор Visual Basic (Alt+F11), вставте новий порожній програмний модуль (Insert - Module) і скопіюйте туди текст цієї функції:

Function SPLITUP(Txt, Delimiter, n) As String
  Dim x As Variant
   x = Split(Txt, Delimiter)
   If n > 0 And n - 1 <= UBound(x) Then
    SPLITUP = x(n - 1)
   Else
    SPLITUP = ""
   End If
End Function

Збережіть та поверніться в Excel. Тепер у користувацьких функціях ви зможете знайти нашу функцію SPLITUP().

SPLITUP(текст;розділювач;порядковий номер фрагменту), де

текст - текст в комірці, з якого плануємо вилучати фрагменти;

розділювач - символ, по якому будем ділити текст;

порядковий номер фрагменту - число, яке відображатиме - який фрагмент по-порядку ми хочемо отримати.

Статті по темі:

Розбиття тексту на декілька стовпців Виокремлення частини символів з тексту З'єднання тексту з різних комірок (CONCATENATE) З'єднання тексту по умові (CONCATIF)