ВГОРУ

VBA-Урок 13.3. Використання масивів (Arrays) (Вправи)

Щоби попрактикуватись у використанні масивів, ми створимо нашу власну версію макроса, яку ми використовували для демонстрації переваги масивів у швидкості, крок за кроком...


Далі є початкова точка цієї вправи (ви побачите, що набір даних був зменшений до 1000 рядків):

Тут ви можете завантажити Excel файл з прикладом: arrays_exercise.xls

Ціль вправи: процедура повинна обробляти дані в наборі даних за допомогою циклу і порахувати кількість відповідей "ТАК" або "НІ" для кожного року і для кожного номера клієнта (або "ТАК" або "НІ", залежно від вибору користувача) і ввести цю кількість у вказану комірку робочому аркуші.

Завершіть наступний макрос, щоби зберегти дані з робочого аркуша «DS» в масив:

Sub actualize()
   Dim last_row As Integer
   
   'Останній рядок набору даних
   '...
    
   'Збереження набору даних в динамічному масиві
   Dim array_db()
   '...
    
End Sub

Ось один з прикладів вирішення:

Sub actualize()
   Dim last_row As Integer
   
   'Останній рядок бази даних
   last_row = Sheets("DS").Range("A1").End(xlDown).Row

   'Збереження набору даних в динамічному масиві
   Dim array_db()
   ReDim array_db(last_row - 2, 2)
   
   For row_number = 2 To last_row
     array_db(row_number - 2, 0) = Sheets("DS").Range("A" & row_number)
     array_db(row_number - 2, 1) = Sheets("DS").Range("B" & row_number)
     array_db(row_number - 2, 2) = Sheets("DS").Range("C" & row_number)
   Next
End Sub

Це в основному повторює те, що ми робили на попередньому уроці...

Але зараз нам потрібно змінити наш макрос додаванням наступних дій:

 • Визначити вибір користувача ("ТАК" чи "НІ");
 • Порахувати кількість відповідей "ТАК" чи "НІ" в наборі даних, для того щоби визначити розмір масиву (Redim);
 • Зберігаємо тільки ті рядки з набору даних, що містять відповіді "ТАК" чи "НІ" в масиві (це означає, що не потрібно зберігати дані з третього стовпця).
 • Ось один з прикладів вирішення:

  Sub actualize()
     Dim last_row As Integer, search_value As String, insert_row As Integer, value_yes_no As String, rows_number As Integer
     
     'Останній рядок бази даних
     last_row = Sheets("DS").Range("A1").End(xlDown).Row
  
     'Пошук значення (YES чи NO)
     If Sheets("RES").OptionButton_yes.Value = True Then
       search_value = "YES"
     Else
       search_value = "NO"
     End If
     
     'Кількість відповідей YES чи NO
     rows_number = WorksheetFunction.CountIf(Sheets("DS").Range("C2:C" & last_row), search_value)
     
     'Збереження набору даних в масив
     Dim array_db()
     ReDim array_db(rows_number - 1, 1)
  
     insert_row = 0
     
     For row_number = 2 To last_row
       value_yes_no = Sheets("DS").Range("C" & row_number)
       
       If value_yes_no = search_value Then
         array_db(insert_row, 0) = Sheets("DS").Range("A" & row_number)
         array_db(insert_row, 1) = Sheets("DS").Range("B" & row_number)
         insert_row = insert_row + 1
       End If
     Next
  End Sub
  

  Пошук вибором користувача визначається на початку процедури наступним кодом:

   'Пошук значення (YES чи NO)
   If Sheets("RES").OptionButton_yes.Value = True Then
     search_value = "YES"
   Else
     search_value = "NO"
   End If
  

  Ми використаємо функцію CountIF, щоби визначити кількість відповідей "ТАК" чи "НІ":

   'Кількість відповідей YES чи NO
   rows_number = WorksheetFunction.CountIf(Sheets("DS").Range("C2:C" & last_row), search_value)
  

  Розмір масиву був змінений, щоби відповідати кількості відповідей "ТАК" чи "НІ" і зменшити до двох стовпців:

  ReDim array_db(rows_number - 1, 1)
  

  Тепер ці дані будуть збережені в масиві, коли його третій стовпець відповідає вибору користувача:

   'Вставлення номеру в масив
   insert_row = 0
  
   'Обробка набору даних
   For row_number = 2 To last_row
     'Значення стовпця C (YES чи NO)
     value_yes_no = Sheets("DS").Range("C" & row_number)
     
     'Якщо значення відповідає вибору користувача, рядок зберігається в масиві
     If value_yes_no = search_value Then
       'Збереження значення в стовпець A
       array_db(insert_row, 0) = Sheets("DS").Range("A" & row_number)
       'Збереження значення в стовпець B
       array_db(insert_row, 1) = Sheets("DS").Range("B" & row_number)
       'Один рядок був збережений => номер вставлення в масиві збільшується на 1
       insert_row = insert_row + 1
     End If
   Next
  

  Наш масив містить лише ті дані, які нас цікавлять.

  Все, що ам залишилось зробити, це:

 • Обробити кожен елемент таблиці на робочому аркуші "RES", використовючи 2 цикла (така сама ідея, як і у вправі з шахматною дошкою);
 • Вставити загальну кількість входжень на цьому аркуші для кожного року в розрізі кожного номера клієнта для кожної комірки.
 • Ось один з прикладів вирішення:

   'Кількість відповідей "YES"/"NO"
   For no_years = 2011 To 2026
     For no_client = 1 To 30
       counter = 0
       
       For i = 0 To UBound(array_db)
         If Year(array_db(i, 0)) = no_years And array_db(i, 1) = no_client Then
           counter = counter + 1
         End If
       Next
       
       Cells(no_years - 2009, no_client + 1) = counter
     Next
   Next
  

  Вирішенн задачі з коментарями, що пояснюють це в деталях:

   'Цикл для кожного рядка
   For no_years = 2011 To 2026
   
     'Цикл для кожного стовпця
     For no_client = 1 To 30
       'Скидання лічильника
       counter = 0
       
       'Обробка масиву
       For i = 0 To UBound(array_db)
         'Перевірка, що рядок в таблиці відповідає року та номеру клієнта
         If Year(array_db(i, 0)) = no_years And array_db(i, 1) = no_client Then
           'Якщо рік та номер клієнта відповідає, лічильник збільшується на 1
           counter = counter + 1
         End If
       Next
       
       'Після обробки масиву, підсумок вводиться у відповідну комірку
       Cells(no_years - 2009, no_client + 1) = counter
     Next
   Next
  

  І накінець, код усього нашого макроса:

  Sub actualize()
     Dim last_row As Integer, search_value As String, insert_row As Integer, value_yes_no As String, rows_number As Integer, counter As Integer
     
     'Видалення вмісту
     Range("B2:AE17").ClearContents
     
     'Останній рядок в наборі даних
     last_row = Sheets("DS").Range("A1").End(xlDown).Row
  
     'Пошук значення (YES чи NO)
     If Sheets("RES").OptionButton_yes.Value = True Then
       search_value = "YES"
     Else
       search_value = "NO"
     End If
     
     'Кількість відповідей YES чи NO
     rows_number = WorksheetFunction.CountIf(Sheets("DS").Range("C2:C" & last_row), search_value)
     
     'Збереження значень в масив
     Dim array_db()
     ReDim array_db(rows_number - 1, 1)
  
     insert_row = 0
     
     For row_number = 2 To last_row
       value_yes_no = Sheets("DS").Range("C" & row_number)
       
       If value_yes_no = search_value Then
         array_db(insert_row, 0) = Sheets("DS").Range("A" & row_number)
         array_db(insert_row, 1) = Sheets("DS").Range("B" & row_number)
         insert_row = insert_row + 1
       End If
     Next
     
     'Підрахунок відповідей YES чи NO
     For no_years = 2011 To 2026
       For no_client = 1 To 30
         counter = 0
         
         For i = 0 To UBound(array_db)
           If Year(array_db(i, 0)) = no_years And array_db(i, 1) = no_client Then
             counter = counter + 1
           End If
         Next
         Cells(no_years - 2009, no_client + 1) = counter
       Next
     Next
  End Sub
  

  Тут ви можете завантажити Excel файл з прикладом: arrays_exercise_completed.xls