VBA-Урок 13.1. Використання масивів (Arrays)

Масив - це по-суті змінна, яка може зберігати багато значень. Ми вже розглядали це в VBA-Урок 6.1. Типи даних, але давайте зараз зануримось ще глибше...

Чому використовуються масиви?

Уявіть, що ви намагаєтесь написати процедуру, в якій вам буде необхідно зберігати до 500 значень. Якщо ви муситимете створити 500 окремих змінних, то це буде дуже тяжко. В середині масиву, зберігати та працювати з цими значеннями буде значно легше.

Друга причина, щоби використовувати масиви - це є їхня швидкість. Займає значно менше часу на зчитування даних з масивів, ніж з таблиць (створених з комірок) на робочому аркуші Excel.

Отож, тут є приклад, що покаже це нагдяно...

На першому робочому аркуші ("DS") є набір даних: 5000 рядків на 3 стовпця:

На другому аркуші ви знайдете підсумкову таблицю, яка враховує усі відповіді "Так" ("YES") в розрізі років та клієнтів:

В даному випадку, процедура використовуватиме цикл, щоби обробити набір даних і записати кількість відповідей "Так" для кожного року і кожного номера клієнта, а потім введе ці дані до відповідних комірок.

Без використання масивів, це б зайняло Excel 131.44 секунди, щоби виконати цю процедуру:

Але для першого збереження даних (з робочого аркуша "DS") в масив і потім, здійснення таких самих розрахунків (використовуючи масиви замість набору даних з робочого аркуша "DS"), займе лише 1.74 секунди:

Якщо ми вирішимо оптимізувати нашу процедуру, зберігаючи в масиві лише дані, що містять відповіді "YES" (яких є приблизно 3/4 від усіх даних), то це б зайняло лише 1.02 секунди:

Це є хороший приклад того, як використання масивів дозволяє виконувати процедуру швидше в 128 раз. Результат нашої оптимізації був би навіть кращим, якби ми працювали з багатьма наборами даних одночасно.

Ми повернемося до деталей нашого прикладу в кінці уроку.

Декларування масивів

Нижче є кілька прикладів декларування масивів (якщо перші два не зрозумілі вам, перечитайте це):

'Приклад декларування одновимірного масиву 
Dim array1(4)

'Приклад декларування двовимірного масиву 
Dim array2(6, 1)

'Приклад декларування динамічного масиву 
Dim array3()

Якщо ви немаєте змоги ввести фіксовані значення під час декларування масивів (тому що вони залежать від, наприклад, розміру набору даних), залиште дужки порожніми.

Ви не мусите декларувати тип даних (string, long, тощо), хоча в багатьох випадках це сповільнюватиме виконання вашої процедури...

Зберігання даних в масиві

Давайте спробуємо зберегти деякі дані в масиві:

Ми хочемо зберегти 11х1 значень в цьому випадку, отож нам необхідно створити одновимірний масив:

'Declaration
Dim array_example(10)

Не забувайте, що нумерування елементів в масиві починається з 0 (це є стандарт в програмуванні, отож варто відразу взяти собі таку звичку, хоча, насправді, можна змінити цей підхід в VBA).

Кожен елемент у масиві зараз отримає своє значення:

'Збереження значень в масив
array_example(0) = Range("A2")
array_example(1) = Range("A3")
array_example(2) = Range("A4")
array_example(3) = Range("A5")
array_example(4) = Range("A6")
array_example(5) = Range("A7")
array_example(6) = Range("A8")
array_example(7) = Range("A9")
array_example(8) = Range("A10")
array_example(9) = Range("A11")
array_example(10) = Range("A12")

Ви можете працювати або змінювати кожен елемент масиву, наче це б була би звичайна змінна.

Далі є приклад, в якому ми використовуємо array_example(8):

Sub example()
   'Декларування
   Dim array_example(10)
   
   'Збереження значень в масив
   array_example(0) = Range("A2")
   array_example(1) = Range("A3")
   array_example(2) = Range("A4")
   array_example(3) = Range("A5")
   array_example(4) = Range("A6")
   array_example(5) = Range("A7")
   array_example(6) = Range("A8")
   array_example(7) = Range("A9")
   array_example(8) = Range("A10")
   array_example(9) = Range("A11")
   array_example(10) = Range("A12")
   
   'Тест 1
   MsgBox array_example(8) '=> повертає : 02.04.2016
  
   'Зміна одного із значень
   array_example(8) = Year(array_example(8))
   
   'Тест 2
   MsgBox array_example(8) '=> повертає : 2016
End Sub

Цикл For був би кращим варіантом, щоби зберегти масив швидше:

'Декларування
Dim array_example(10)

'Збереження значень в масив
For i = 0 To 10
   array_example(i) = Range("A" & i + 2)
Next

Статті по темі:

 • VBA-Урок 12.4. Елементи управління (Вправи)
 • VBA-Урок 13.2. Використання масивів (Arrays) (Продовження)