ВГОРУ

Fuzzy Lookup для LibreOffice Calc

FUZZYLOOKUP() Опис

Всі ми знаємо добре відому функцію VLOOKUP(), яка допомагає нам поєднувати дані з різних таблиць. Проте дана фунція має один суттєвий недолік - вона не може поєднувати подібні значення, тобто якщо в слові допущена помилка - то співпадіння вже не буде.

Щоби мати можливість поєднувати приблизні значення ми можемо створити власну функцію. Давайте назвемо її FuzzyLookup().

Уявимо, що ми маємо два списки. І в тому, і в іншому приблизно одні й самі елементи, але записані вони можуть бути трохи по-різному. Завдання - підібрати кожному елементу у першому списку максимально схожий елемент із другого списку, тобто. реалізувати пошук найближчого максимально схожого тексту.

Велике питання, в даному випадку, що вважати критерієм "схожості". Просто кількість символів, що збігаються? Чи кількість збігів, що йдуть поспіль? Чи враховувати регістр символів або пробіли? Що робити з різним розташуванняи слів у фразі? Варіантів багато і однозначного рішення немає - для кожної ситуації той чи інший буде кращим за інших.

В нашому випадку ми реалізуємо найпростіший варіант - пошук за максимальною кількістю збігів символів. Він не є ідеальним, але для більшості ситуацій працює цілком надійно.


BASIC код для функції FuzzyLookup

Щоб додати функцію FuzzyLookup, відкрийте меню Tools - Macros - Edit Macros..., виберіть Module1 і скопіюйте наведений нижче текст до модуля:


Function FuzzyLOOKUP(LookupValue As String, SrcTable As Variant, Optional SimThreshold As Single) As String 
 'moonexcel.com.ua
 Dim Str    As String 
 Dim CellArray As Variant
 Dim StrArray As Variant
 
 If IsMissing(SimThreshold) Then SimThreshold = 0
 
 Str   = LCase(LookupValue)
 StrArray = Split(Str)
 StrExt  = UBound(StrArray) 
      
 For Each Cell In SrcTable
             
  CellArray = Split(LCase(Cell))
  CellExt  = UBound(CellArray)  	  
  CellRate = 0
	
  'Перевіряємо кожне слово в пошуковій фразі
  For x = 0 To StrExt 
  
   StrWord = StrArray(x)	 
   If Len(StrWord) = 0 Then GoTo continue_x
	 MaxStrWordRate = 0
	 
   'Перевіряємо кожне слово в черговій комірці з вихідної таблиці значень
   For i = 0 To CellExt
    
    CellWord = CellArray(i)
		If Len(CellWord) = 0 Then GoTo continue_i
  
    FindCharNum = OccurrenceNum(StrWord, CellWord)
    StrWordRate = FindCharNum / Max(Len(StrWord),Len(CellWord))
		
    If StrWordRate > MaxStrWordRate Then MaxStrWordRate = StrWordRate
		continue_i:
   Next i		  
		  		  
   CellRate = CellRate + MaxStrWordRate
	 continue_x:
  Next x        
    
  'Зберігаємо найкраще співпадіння
  If CellRate > MaxCellRate Then  
   MaxCellRate = CellRate
   BestCell  = Cell     
    
   FindCharNum = OccurrenceNum(Str, Cell)
   SimRate   = FindCharNum / Max(Len(Str),Len(Cell))
  End If    
    
 Next Cell
  
 IF SimRate >= SimThreshold Then 
  IF SimThreshold = -1 Then
   ReturnValue = BestCell + " (" + Format(SimRate, "0.00") + ")"
  ElseIf SimThreshold = -2 Then
   ReturnValue = Format(SimRate, "0.00")
  Else
   ReturnValue = BestCell
  End If
 Else 
  ReturnValue = ""
 End If  
 
 FuzzyLOOKUP = ReturnValue
End Function


Function OccurrenceNum(ByVal SourceString As String, ByVal TargetString As String)
 For i = 1 To Len(SourceString)	     		    	    
  'Шукаємо входження кожного символу
  Position = InStr(1, TargetString, Mid(SourceString, i, 1), 1) 
  'Збільшуємо лічильник співпадінь
  If Position > 0 Then		 
   Count = Count + 1
   'Вилучаємо знайдений символ
   TargetString = Left(TargetString, Position - 1) + Right(TargetString, Len(TargetString) - Position)  
  End If
 Next i  
 OccurrenceNum = Count
End Function


Function Max(ByVal value1 As Variant, ByVal value2 As Variant) 
 If value1 > value2 Then
	Result = value1
 Else
	Result = value2
 End If
 Max = Result
End Function

Далі, закрийте Macro Editor та поверніться на робочий аркуш LibreOffice Calc - тепер ви можете скористатись нашою новою функцією FuzzyLookup().

Використання розширення YouLibreCalc

Ви також може скористатись функцією FUZZYLOOKUP() встановивши розширення "YouLibreCalc.oxt". Після цього, дана функція буде доступна у всіх файлах, які будуть відкриті в LibreOffice Calc.