ВГОРУ

Snake Case Функція для LibreOffice Calc

SNAKECASE() Опис

Функція SNAKECASE() призначена для об'єднання слів через підкреслення, тобто в результаті повертається одне слово, наприклад «snake_case_function».

Snake Case розбиває рядок слів, розділених пробілами, дефісом, нижнім підкресленням або зміною регістру букв, потім перетворює ці слова в нижній регістр та об’єднує їх за допомогою розділювача підкреслення ("_").

Функція SNAKECASE() може бути корисною в програмуванні для конвертації імен змінних відповідно до прийнятих правил написання коду (coding conventions).


BASIC код для функції Snake Case

Ось код макросу для створення користувацької функції, яка може перетворювати текст на окремі слова розділені нижнім підкресленням (Snake Case) в програмі LibreOffice Calc.

Відкрийте меню Tools - Macros - Edit Macros..., виберіть Module1 і скопіюйте наведений нижче текст до модуля:

Function SnakeCase(ByVal str As String) As String
 Dim words As Variant
 Dim FCalc As Object
 
 FCalc = CreateUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
 
 str = Replace(str,"-"," ")
 str = Replace(str,"_"," ") 
 str = FCalc.callFunction("TRIM", Array(str)) 
 str = FCalc.callFunction("REGEX", Array(str,"([:lower:])([:upper:])","$1 $2","g"))
  
 str = LCase(str)
 words = Split(str, " ")      
  
 SnakeCase = Join(words,"_")
End Function

Потім закрийте Macro Editor, поверніться до LibreOffice Calc і використовуйте нашу нову функцію в будь-якій клітинці.