ВГОРУ

Функція VBA: Abs

Опис

Функція VBA Abs повертає абсолютне значення числа.


Синтаксис Abs

Abs(число)

Приклад VBA Abs

Застосування функції Abs до результату віднімання для отримання позитивного результату:

Sub AbsExample()

  number1 = 124.54
  number2 = 189.36
  
  difference = Abs(number1 - number2) 'Abs(-64.82)

  MsgBox difference          'Повертає: 64.82
  
  difference = Abs(number2 - number1) 'Abs(64.82)

  MsgBox difference          'Також повертає: 64.82
  
End Sub