ВГОРУ

Функція VBA: Date

Опис

Функція VBA Date повертає поточну системну дату.


Синтаксис Date

Date

Приклад VBA Date

Збережемо дату, яку повертає функція Date, у комірці A1:

Sub DateExample1()

  Range("A1") = Date
  
End Sub

Відобразимо дату, яку повертає функція Date, у текстовому форматі:

Sub DateExample2()

  MsgBox Format(Date, "d mmmm yyyy") 'Повертає, наприклад: 2 листопада 2020
  
End Sub

Виконаємо дію, лише якщо дата, яку повертає функція Date, відповідає першому дню місяця:

Sub DateExample3()

  If Day(Date) = 1 Then
    MsgBox "Це перший день місяця!"
  End If
  
End Sub
Функція, яка повертає поточну дату, а також поточний час, є функцією NOW.