ВГОРУ

Функція VBA: Join

Опис

Функція VBA Join групує значення масиву в символьний рядок, використовуючи (або ні) розділювач.


Синтаксис Join

Join(текст)

Або

Join(текст, розділювач)

Приклад VBA Join

Об’єднаємо елементи масиву, щоб отримати усі його значення в одному рядку, які будуть розділені знаком "/" :

Sub JoinExample1()
  
   array = Array("example", "test", 123, "xlp")
  
   text = Join(array, "/")
  
   MsgBox text 'Повертає: example/test/123/xlp
  
End Sub

Якщо ви не визначите розділювач, то за замовчуванням значення будуть розділені пробілом:

Sub JoinExample2()
  
   array = Array("example", "test", 123, "xlp")
  
   text = Join(array)
  
   MsgBox text 'Повертає: example test 123 xlp
  
End Sub
Зворотною функцією, яка розбиває рядок на масив, є функція SPLIT.