ВГОРУ

Функція VBA: Now

Опис

Функція VBA Now повертає поточну системну дату й час.


Синтаксис Now

Now

Приклад VBA Now

Збережемо дату, яку повертає функція Now, у комірці A1:

Sub NowExample1()

  Range("A1") = Now
  
End Sub

Відобразимо дату, яку повертає функція Now, у текстовому форматі:

Sub NowExample2()

  MsgBox Format(Now, "d mmmm yyyy hh:nn") 'Повертає, наприклад: 2 листопада 2020 13:08
  
End Sub

Виконаємо дію, лише якщо зараз принаймні 17:00 і будній день:

Sub NowExample3()

  If Hour(Now) >= 17 And Weekday(Now, vbMonday) < 6 Then
    MsgBox "Робочий день майже закінчився!"
  End If
  
End Sub
Функція, яка повертає лише поточну дату (без часу), є функцією DATE.
Функція TIME повертає лише поточний час (без дати) .