ВГОРУ

Функція VBA: Round

Опис

Функція VBA Round округлює число до вказаної кількості знаків після коми.


Синтаксис Round

Round(число, кількість_десяткових_знаків)

Приклад VBA Round

Використання функції Round для округлення числа до 2-х знаків після коми:

Sub RoundExample1()

  number = 12.3456
  
  round = Round(number, 2)
  
  MsgBox round 'Повертає 12.35
  
End Sub

Використання функції Round для округлення різних числових значень:

Sub RoundExample2()

  MsgBox Round(14.2)     'Повертає: 14
  MsgBox Round(-14.2)    'Повертає: -14
  MsgBox Round("14.2")    'Повертає: 14
  MsgBox Round("-14.2")   'Повертає: -14
  
  MsgBox Round(9.5)     'Повертає: 10
  MsgBox Round(-9.5)     'Повертає: -10
  
  MsgBox Round(1.25, 1)   'Повертає: 1.2
  MsgBox Round(50, 1)    'Повертає: 50
  
  MsgBox Round(4532.6351, 2) 'Повертає: 4532.64
  
End Sub