ВГОРУ

Функція VBA: Trim

Опис

Функція VBA TRIM повертає рядок символів після видалення пробілів зліва та справа від рядка.


Синтаксис TRIM

Trim(текст)

Приклад обробки VBA

Видалимо зайві пробіли з початку та з кінця рядка:

Sub TrimExample1()

   MsgBox Trim("test")       'Повертає: "test"
   MsgBox Trim("  test")      'Повертає: "test"
   MsgBox Trim("test  ")      'Повертає: "test"
   MsgBox Trim("  test  ")    'Повертає: "test"
   MsgBox Trim("  test  test  ") 'Повертає: "test  test"
   MsgBox Trim("  ")        'Повертає: ""
  
End Sub
Функція VBA Trim видалає пробіли лише зліва та справа тексту. Вона не зачіпає надлишкові пробіли всередині стрічки. Використовуйте Excel функцію TRIM для видалення усіх надлишкових пробілів.

Видалення надлишкових пробілів всередині тексту

Видалення зайвих пробілів всередині рядка:

Sub TrimExample2()

   MsgBox WorksheetFunction.TRIM("  test   test  ") 'Повертає: "test test"
  
End Sub
Щоб видалити пробіли лише з лівого боку рядка, скористайтеся функцією LTRIM.
Щоб видалити пробіли лише з правого боку рядка, скористайтеся функцією RTRIM.