ВГОРУ

Break Case Функція для LibreOffice Calc

BREAKCASE() Опис

Функція BREAKCASE() призначена для поділу тексту з розділювачами на окремі слова, тобто функція повертає результат у наступному форматі: «break case function».

Break Case спочатку розбиває рядок слів, розділених пробілом, дефісом чи нижнім підкресленням на окремі елементи, потім перетворює всі слова в нижній регістр та об’єднує їх в одне речення з порожнім роздільником (" ").

Функція BREAKCASE() може бути корисною в програмуванні для конвертації імен змінних відповідно до прийнятих правил написання коду (coding conventions).


BASIC код для функції Break Case

Ось код макросу для створення користувацької функції, яка може розбивати текст на окремі слова (Break Case) в програмі LibreOffice Calc.

Відкрийте меню Tools - Macros - Edit Macros..., виберіть Module1 і скопіюйте наведений нижче текст до модуля:

Function BreakCase(ByVal str As String) As String
 'moonexcel.com.ua
 Dim FCalc As Object
 
 FCalc = CreateUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
 
 str = Replace(str,"-"," ")
 str = Replace(str,"_"," ") 
 str = FCalc.callFunction("TRIM", Array(str)) 
 str = FCalc.callFunction("REGEX", Array(str,"([:lower:])([:upper:])","$1 $2","g"))
 
 BreakCase = LCase(str)    
End Function

Потім закрийте Macro Editor, поверніться до LibreOffice Calc і використовуйте нашу нову функцію в будь-якій клітинці.

Використання розширення

Ви також може скористатись функцією BREAKCASE() встановивши безкоштовне розширення YouLibreCalc.oxt або його повнофункціональну версію YLC_Utilities.oxt.

Після цього, дана функція буде доступна у всіх файлах, які будуть відкриті в LibreOffice Calc.