ВГОРУ

GETSUBSTR Функція для LibreOffice Calc

GETSUBSTR() Опис

Функція GETSUBSTR() призначена для відбору частини тексту по заданому роздільнику.

Код функції GETSUBSTR розбиває текст на масив по заданому розділювачу та повертає елемент даного масиву згідно з вказаним порядковим номером.


StarBASIC Код для GETSUBSTR

Нижче наведений код макросу для створення користувацької функції GETSUBSTR, яка може розбивати текст на частини та отримувати будь-який його елемент в програмі LibreOffice Calc.

Щоби додати нову функцію, відкрийте меню Tools - Macros - Edit Macros..., виберіть Module1 і скопіюйте наведений нижче текст до модуля:

Function GETSUBSTR(Txt, Delimiter, n) As String 
  Dim txtArray As Variant 
   
   If Txt = "" Then Exit Function
   
   txtArray = Split(Txt, Delimiter) 
   maxExt = UBound(txtArray)
   
   If n >= 0 Then 
    normExt = n - 1
   Else   
    normExt = maxExt + n + 1
   EndIf   
    
   extToFind = Max(Min(maxExt, normExt), 0)
   
   GETSUBSTR = txtArray(extToFind)
   
End Function

Потім, закрийте Macro Editor, поверніться до LibreOffice Calc та використайте нову функцію в будь-якій клітинці.

Використання розширення

Ви також можете скористатись функцією GETSUBSTR() встановивши безкоштовне розширення YouLibreCalc.oxt або його повнофункціональну версію YLC_Utilities.oxt.

Після цього, дана функція буде доступна у всіх файлах, які будуть відкриті в LibreOffice Calc.