TOP

GETSUBSTR Funcția pentru LibreOffice Calc

GETSUBSTR() Descriere

Funcția GETSUBSTR() este destinată selectării unei părți a textului de către separatorul dat.

Codul funcției GETSUBSTR împarte textul într-o matrice prin separatorul specificat și returnează elementul matricei date în funcție de numărul de serie specificat.


BASIC Cod pentru GETSUBSTR

Mai jos este codul macro pentru a crea o funcție personalizată GETSUBSTR care poate împărți textul în părți și poate prelua orice element al acestuia în LibreOffice Calc.

Pentru a adăuga o nouă funcție, deschideți meniul Tools - Macros - Edit Macros..., selectați Module1 și copiați următorul text în modul:

Function GETSUBSTR(Txt, Delimiter, n) As String 
  Dim txtArray As Variant 
   
   If Txt = "" Then Exit Function
   
   txtArray = Split(Txt, Delimiter) 
   maxExt = UBound(txtArray)
   
   If n >= 0 Then 
    normExt = n - 1
   Else   
    normExt = maxExt + n + 1
   EndIf   
    
   extToFind = Max(Min(maxExt, normExt), 0)
   
   GETSUBSTR = txtArray(extToFind)
   
End Function

Apoi, închideți Macro Editor, reveniți la LibreOffice Calc și utilizați noua funcție în orice celulă.

Folosind extensia YouLibreCalc

De asemenea, puteți utiliza funcția GETSUBSTR() setând extensia " YouLibreCalc.oxt „. După aceea, această funcție va fi disponibilă în toate fișierele care vor fi deschise în LibreOffice Calc.