ВГОРУ

Функція VBA: Choose

Опис

Функція VBA Choose повертає значення зі свого списку аргументів із заданим числом.


Синтаксис Choose

Choose(число, значення_1, значення_2, значення_3 і т.д.)

Приклад VBA Choose

Відображення одного з 3 значень за номером, який прописаний в змінній "choice":

Sub ChooseExample1()
  
   choice = 1
  
   course = Choose(choice, "Excel", "VBA", "Google Sheets")
  
   MsgBox "Вибраний курс: " & course 'Повертає повідомлення: "Вибраний курс: Excel"
  
End Sub

Альтернативою функції Choose є використання масиву (Array):

Sub ChooseExample2()
  
   choice = 1
  
   course = Array("Excel", "VBA", "Google Sheets")(choice)
  
   MsgBox "Вибраний курс: " & course 'Повертає повідомлення: "Вибраний курс: VBA"
  
End Sub
Перше значення функції Choose знаходиться в позиції 1, на відміну від масиву, перше значення якого знаходиться в 0.