TOP

İşlev VBA: Choose

Tanım

VBA Choose işlevi, bağımsız değişken listesinden belirli bir sayıyla bir değer döndürür.


Sözdizimi Choose

Choose(sayı, değer_1, değer_2, değer_3, vb.)

Örnek VBA Choose

"choice" değişkeninde yazılan sayıya göre 3 değerden birinin görüntülenmesi:

Sub ChooseExample1()
  
   choice = 1
  
   course = Choose(choice, "Excel", "VBA", "Google Sheets")
  
   MsgBox "Seçilen ders:" & course 'Şu mesajı döndürür: "Seçilen kurs: Excel"
  
End Sub

Choose işlevine bir alternatif, bir dizi (Array) kullanmaktır:

Sub ChooseExample2()
  
   choice = 1
  
   course = Array("Excel", "VBA", "Google Sheets")(choice)
  
   MsgBox "Seçilen ders:" & course 'Şu mesajı döndürür: "Seçilen kurs: VBA"
  
End Sub
Choose işlevinin ilk değeri, ilk değeri 0 olan diziden farklı olarak 1 konumundadır.