ВГОРУ

Функція VBA: Day

Опис

Функція VBA Day повертає ціле число, що відповідає дню вказаної дати.


Синтаксис Day

Day(дата)

Приклад VBA Day

Використання функції Day для отримання відповідної інформації з дати:

Sub DayExample1()
  
  myDate = #10/30/2020#
  
  MsgBox Day(myDate)  'Повертає: 30

End Sub

Ця функція також приймає дати в текстовому форматі:

Sub DayExample2()
  
  myDate = "30/10/2020"
  
  MsgBox Day(myDate)  'Повертає: 30

End Sub
Функція, яка повертає поточний місяць: MONTH.
Функція, яка повертає поточний рік: YEAR.