TOP

Funcția VBA: Day

Descriere

Funcția VBA Day returnează un număr întreg corespunzător zilei datei specificate.


Sintaxă Day

Day(data)

Exemplu VBA Day

Folosind funcția Day pentru a obține informații relevante de la o dată:

Sub DayExample1()
  
  myDate = #10/30/2020#
  
  MsgBox Day(myDate)  'Returnări: 30

End Sub

Această funcție acceptă și datele în format text:

Sub DayExample2()
  
  myDate = "30.10.2020"
  
  MsgBox Day(myDate)  'Returnări: 30

End Sub
Funcția care returnează luna curentă: MONTH.
O funcție care returnează anul curent: YEAR.