ВГОРУ

Функція VBA: Format

Опис

Функція VBA Format повертає рядок із датою або числом у вказаному форматі.


Синтаксис Format

Format(value, format_mask)

Приклад VBA Format

Використання функції Format для відображення числових значень у різних форматах:

Sub FormatExample1()

  '98.1%
  MsgBox Format(0.9814, "0.0%")

  '54'321.90
  MsgBox Format(54321.9, "##'##0.00")

  '54 321.90 €
  MsgBox Format(54321.9, "# ##0.00 €")

End Sub

Використання функції Format для відображення дати в різних форматах:

Sub FormatExample2()
  
  myDate = #10/30/2020 3:35:45 PM#
  
  '30.10.20
  MsgBox Format(myDate, "dd/mm/yy")
  
  '30 жовтня 2020
  MsgBox Format(myDate, "d mmmm yyyy")
  
  'п'ятниця
  MsgBox Format(myDate, "dddd")
  
  '30.10.2020 15:35
  MsgBox Format(myDate, "dd/mm/yyyy hh:nn")
  
  'п'ятниця 30 о 15h35
  MsgBox Format(myDate, "dddd d о h\hnn")

End Sub

Формати дати

Таблиця різних форматів дати, які можна використовувати з функцією Format (наприклад для дати 08-01-2021 09:05:07):

СимволиПрикладОпис
d 8 День (з 1 по 31)
dd 08 День (з 01 по 31)
ddd пт День тижня (скорочено)
ddddп'ятницяДень тижня
m 1 Місяць (з 1 по 12)
mm 01 Місяць (з 01 по 12)
mmm січ Місяць (скорочено)
mmmmсіченьМісяць
yy 21 Рік (останні 2 цифри)
yyyy2021 Рік
h 9 Години (з 0 по 23)
hh 09 Години (з 00 по 23)
n 5 Хвилини (з 0 по 59)
nn 05 Хвилини (з 00 по 59)
s 7 Секунди (з 0 по 59)
ss 07 Секунди (з 00 по 59)