TOP

Funcția VBA: Format

Descriere

Funcția VBA Format returnează un șir cu o dată sau un număr în formatul specificat.


Sintaxă Format

Format(valoare, format_mask)

Exemplu VBA Format

Folosind funcția Format pentru a afișa valori numerice în diferite formate:

Sub FormatExample1()

   '98.1%
   MsgBox Format(0.9814, "0.0%")

   '54'321.90
   MsgBox Format(54321.9, "##'##0.00")

   '54 321.90 €
   MsgBox Format(54321.9, "# ##0.00 €")

End Sub

Folosind funcția Format pentru a afișa o dată în diferite formate:

Sub FormatExample2()
  
   myDate = #10/30/2020 3:35:45 PM#
  
   '30.10.20
   MsgBox Format(myDate, "dd/mm/yy")
  
   '30 October 2020
   MsgBox Format(myDate, "d mmmm yyyy")
  
   'Friday
   MsgBox Format(myDate, "dddd")
  
   '30/10/2020 15:35
   MsgBox Format(myDate, "dd/mm/yyyy hh:nn")
  
   'Friday 30 at 15h35
   MsgBox Format(myDate, "dddd d at h\hnn")

End Sub

Formate de date

Un tabel cu diferite formate de dată care poate fi utilizat cu funcția Format (de exemplu, pentru data 01-08-2021 09:05:07):

SimboluriExempluDescriere
d 8 Day (from 1 to 31)
dd 08 Day (from 01 to 31)
ddd Fri Day of the week (abbreviated)
ddddFridayDay of the week
m 1 Month (from 1 to 12)
mm 01 Month (from 01 to 12)
mmm January Month (abbreviated)
mmmmJanuaryMonth
yy 21 Year (last 2 digits)
yyyy2021 Year
h 9 Hours (from 0 to 23)
hh 09 Hours (from 00 to 23)
n 5 Minutes (from 0 to 59)
nn 05 Minutes (from 00 to 59)
s 7 Seconds (0 to 59)
ss 07 Seconds (00 to 59)