ВГОРУ

Функція VBA: Second

Опис

Функція VBA Second повертає ціле число, що відповідає секундам вказаної дати чи часу.


Синтаксис Second

Second(дата_година)

Приклад VBA Second

Використання функції Second для отримання відповідної інформації про час:

Sub SecondExample1()
  
  myHour = #6:36:45 PM#
  
  MsgBox Second(myHour) 'Повертає: 45

End Sub

Або за датою і часом (для однакового результату):

Sub SecondExample2()
  
  myDate = #10/31/2020 6:36:45 PM#
  
  MsgBox Second(myDate) 'Повертає: 45

End Sub

Ця функція також приймає час або дату з часом у текстовому форматі:

Sub SecondExample3()
  
  myDate = "31/10/2020 18:36:45"
  
  MsgBox Second(myDate) 'Повертає: 45

End Sub
Функція, яка повертає годину поточного часу: HOUR
Функція, яка повертає хвилини поточного часу: MINUTE