TOP

Funcția VBA: Second

Descriere

Funcția VBA Second returnează un număr întreg corespunzător secundelor datei sau orei specificate.


Sintaxă Second

Second(data_time)

Exemplu VBA Second

Folosind funcția Second pentru a obține informații relevante despre timp:

Sub SecondExample1()
  
  myHour = #6:36:45 PM#
  
  MsgBox Second(myHour) 'Returnări: 45

End Sub

Sau după dată și oră (pentru același rezultat):

Sub SecondExample2()
  
  myDate = #10/31/2020 6:36:45 PM#
  
  MsgBox Second(myDate) 'Returnări: 45

End Sub

Această funcție acceptă și o oră sau o dată cu oră în format text:

Sub SecondExample3()
  
  myDate = "31.10.2020 18:36:45"
  
  MsgBox Second(myDate) 'Returnări: 45

End Sub
Funcția care returnează ora orei curente: HOUR
Funcția care returnează minutele orei curente: MINUTE