ВГОРУ

Функція VBA: Time

Опис

Функція VBA Time повертає поточний системний час.


Синтаксис Time

Time

Приклад VBA Time

Збережемо час, отриманий функцією Time, у клітинці A1:

Sub TimeExample1()

  Range("A1") = Time
  
End Sub

Відображення часу, отриманого функцією Time, у текстовому форматі:

Sub TimeExample2()

  MsgBox Format(Time, "hh\hnn") 'Повертає, наприклад: 13h24
  
End Sub

Виконаємо дію, лише якщо зараз не менше 17:00:

Sub TimeExample3()

  If Hour(Time) >= 17 Then
    MsgBox "День майже закінчився!"
  End If
  
End Sub
Функція, яка повертає поточну дату, а також поточний час, є функцією NOW.