ВГОРУ

Функція VBA: UBound

Опис

Функція VBA UBound повертає найбільший доступний індекс для вказаного масиву.


Синтаксис UBound

UBound(масив)

Або

UBound(масив, вимір)

Приклад VBA UBound

Використання функції UBound для отримання індексу кожного з 2-х вимірів масиву:

Sub UBoundExample1()

   Dim array(10, 4)
  
   'Максимальний індекс першого виміру
   MsgBox UBound(array) 'Повертає: 10
  
   'Максимальний індекс другого виміру
   MsgBox UBound(array, 2) 'Повертає: 4

End Sub

Використання функції UBound для отримання кількості значень в масиві, створеного функцією SPLIT:

Sub UBoundExample2()

   link = "www.moonexcel.com.ua"
  
   'Поділ рядка символів на масив
   array = Split(link, ".")
  
   'Кількість елементів масиву (знаючи, що масив починається з 0)
   number = UBound(array) + 1
  
   'Відобразити кількість елементів масиву
   MsgBox number 'Повертає: 4

End Sub