ВГОРУ

Функція VBA: Val

Опис

Функція VBA Val повертає цифри, що містяться в рядку символів, допоки не знайде нечисловий символ.

Ця функція приймає лише "." як десятковий роздільник.


Синтаксис Val

Val(text)

Приклад VBA Val

Використання функції Val для повернення рядків різних символів у вигляді числа:

Sub ValExample()
  
  MsgBox Val("1")      'Повертає : 1
  MsgBox Val(" 1 ")     'Повертає : 1
  MsgBox Val(1)       'Повертає : 1
  
  MsgBox Val("1h")     'Повертає : 1
  MsgBox Val("h1")     'Повертає : 0

  MsgBox Val("1 number")  'Повертає : 1
  MsgBox Val("number 1")  'Повертає : 0
  
  MsgBox Val("2 2")     'Повертає : 22
  MsgBox Val("2.2")     'Повертає : 2.2
  MsgBox Val("2,2")     'Повертає : 2
  
  MsgBox Val("75000 Kyiv") 'Повертає : 75000
  MsgBox Val("Kyiv 75000") 'Повертає : 0
  
  MsgBox Val("Excel")    'Повертає : 0
  
End Sub