TOP

İşlev VBA: Val

Tanım

VBA Val işlevi, sayısal olmayan bir karakter bulana kadar bir karakter dizesindeki sayıları döndürür.

Bu işlev yalnızca "." kabul eder. ondalık ayırıcı olarak.


Sözdizimi Val

Val(metin)

Örnek VBA Val

Çeşitli karakterlerden oluşan dizeleri sayı olarak döndürmek için Val işlevini kullanma:

Sub ValExample()
  
  MsgBox Val("1")      'İade : 1
  MsgBox Val(" 1 ")     'İade : 1
  MsgBox Val(1)       'İade : 1
  
  MsgBox Val("1h")     'İade : 1
  MsgBox Val("h1")     'İade : 0

  MsgBox Val("1 number")  'İade : 1
  MsgBox Val("number 1")  'İade : 0
  
  MsgBox Val("2 2")     'İade: 22
  MsgBox Val("2.2")     'İade: 2.2
  MsgBox Val("2,2")     'İade : 2
  
  MsgBox Val("75000 Kyiv") 'İade: 75000
  MsgBox Val("Kyiv 75000") 'İade : 0
  
  MsgBox Val("Excel")    'İade : 0
  
End Sub