ВГОРУ

Функція VBA: Weekday

Опис

Функція VBA Weekday повертає номер дня тижня (від 1 до 7) для заданої датою.


Синтаксис Weekday

Weekday(дата)

Або

Weekday(дата, перший_день_тижня)

Нумерація

За замовчуванням перший день тижня — неділя (1), а останній — субота (7).

Щоб змінити нумерацію так, щоб понеділок був першим днем тижня (1), а неділя — останнім (7), додайте значення 2 як другий аргумент під час використання цієї функції:

Weekday(дата, 2)

Приклад VBA Weekday

Використання функції Weekday для відображення номеру дня тижня для кількох дат:

Sub WeekdayExample1()
  
  MsgBox Weekday(#11/2/2020#, 2)     'Повертає: 1
  MsgBox Weekday("3.11.20", 2)      'Повертає: 2
  MsgBox Weekday("4 nov 2020", 2)     'Повертає: 3
  MsgBox Weekday("5/11/2020 17:30:21", 2) 'Повертає: 4
  
End Sub

Використання функції Weekday для розрізнення між буднім і вихідним днем:

Sub WeekdayExample2()

  If Weekday(Now, 2) < 6 Then
    MsgBox "Будній день..."
  Else
    MsgBox "Це вихідні!"
  End If
  
End Sub
Функція, яка повертає назву дня тижня: WEEKDAYNAME.