TOP

Funcția VBA: Weekday

Descriere

Funcția VBA Weekday returnează numărul zilei săptămânii (de la 1 la 7) pentru data dată.


Sintaxă Weekday

Weekday(data)

Sau

Weekday(data, prima_zi_a_săptămânii)

Numerotare

În mod implicit, prima zi a săptămânii este duminică (1), iar ultima zi este sâmbătă (7).

Pentru a modifica numerotarea astfel încât luni să fie prima zi a săptămânii (1) și duminica să fie ultima zi a săptămânii (7), adăugați valoarea 2 ca al doilea argument când utilizați această funcție:

Weekday(data, 2)

Exemplu VBA Weekday

Folosind funcția Weekday pentru a afișa numărul zilei lucrătoare pentru mai multe date:

Sub WeekdayExample1()
  
  MsgBox Weekday(#11/2/2020#, 2)     'Returnări: 1
  MsgBox Weekday("3.11.20", 2)      'Returnări: 2
  MsgBox Weekday("4 nov 2020", 2)     'Returnări: 3
  MsgBox Weekday("11.05.2020 17:30:21", 2) 'Returnări: 4
  
End Sub

Folosind funcția Weekday pentru a distinge între o zi a săptămânii și un weekend:

Sub WeekdayExample2()

  If Weekday(Now, 2) < 6 Then
    MsgBox "Ziua saptamanii..."
  Else
    MsgBox "Este sfarsit de saptamana!"
  End If
  
End Sub
Funcția care returnează numele zilei săptămânii: WEEKDAYNAME.