ВГОРУ

Зняття паролю в Excel

Опис

Якщо ви не знаєте, як зняти захист паролем у файлі Excel, ви можете вибрати один із трьох наведених нижче варіантів, щоб зробити це швидко та просто.


1. Використовуємо програму для видалення паролів

Гуглимо та завантажуємо програму "Office Password Recovery Toolbox", яка підбирає паролі до запаролених документів Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, баз даних Access і VBA проектів.

Зверніть увагу, що отримані паролі не будуть рідними, а лише являтимуться випадково підібраною комбінацією символів (це такі особливості механізму кодування паролів в Excel).

2. Видаляємо паролі за допомогою коду VBA

Відкрийте меню Сервіс - Макрос - Редактор Visual Basic (Service - Macros - Visual Basic Editor) (або натисніть Alt+F11), вставте VBA модуль (меню Insert - Module) и скопіюйте туди цей текст:

Sub PasswordRemover()

  Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
  Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
  Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
  Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
  Dim SheetPassword As String
  
  On Error Resume Next
  
  For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
   For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
    For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
     For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
  
      SheetPassword = Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
      
      ActiveSheet.Unprotect SheetPassword
      
      If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
       MsgBox "Done" & vbcr & "enjoy it )"
       Exit Sub
      End If
  
    Next: Next: Next: Next: Next: Next
  Next: Next: Next: Next: Next: Next

End Sub 

Після виконання даного макросу, паролі будуть безповоротно видалені з файлу Excel.

3. Видалення паролю за допомогою XML (для просунутих користувачів)

Швидкі кроки для взлому паролю в Excel шляхом зміни внутрішнього коду у файлі:

Детальне пояснення:

 1. Новий xml файл є контейнером.
 2. Ви можете відкрити його за допомогою програми TotalCommander - помістіть його на курсор і натисніть Ctrl + PageDown
 3. Тож у шляху "File.xlsx/xl/worksheets/sheet1.xml" або "sheet2" або щось інше є цей захищений паролем аркуш. Наприклад, знаходиться в "sheet1".
 4. Витягніть файл "sheet1.xml" із контейнера XLSX і відкрийте в текстовому редакторі.
 5. Здійсніть пошук за словом "pass".
 6. Редактор знайде XML-контейнер:
  <sheetProtection password="CF7A" sheet="1" objects="1" scenarios="1" selectLockedCells="1" selectUnlockedCells="1"/> 
  Або щось подібне. Коротше, контейнер "sheetProtection".
 7. Видаліть весь контейнер "sheetProtection" від "<" до ">".
 8. Збережіть файл.
 9. Поверніть цей файл до контейнера XLSX.
 10. Вийдіть з файлу XLSX.
 11. Відкрийте файл подвійним клацанням і вуаля!!! Все працює!!!

P.S.

Якщо ви знаєте пароль, але вкладка «Зняти захист аркуша» ("Unprotect sheet") неактивна, вам слід вибрати «Редагування» ("Edit"), натиснути кнопку «Доступ до книги» ("Access to workbook"), потім зняти галочку «Дозволити кільком користувачам редагувати файл» ("Allow multiple users to edit file").