TOP

SQL UPDATE

وصف SQL UPDATE

يتم استخدام تعليمة UPDATE لتعديل السجلات الموجودة في جدول.


UPDATE بناء الجملة

UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2, ...
WHERE condition
كن حذرا عند تحديث المدخلات في الجدول! لاحظ التعبير WHERE في عبارة UPDATE. يحدد التعبير WHERE السجلات المراد تحديثها. إذا حذفت التعبير WHERE ، فسيتم تحديث كافة السجلات في الجدول!

قاعدة بيانات مظاهرة

فيما يلي نموذج من جدول "Customers" ("العملاء") لقاعدة البيانات "Northwind":

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.5021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.5023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

مثال على جداول UPDATE SQL

يقوم استعلام SQL التالي بتحديث العميل الأول (CustomerID = 1) بشخص اتصال جديد ومدينة جديدة (City).

UPDATE Customers 
SET ContactName = 'Alfred Schmidt', City = 'Frankfurt' 
WHERE CustomerID = 1

سيبدو التحديد من الجدول "Customers" كما يلي:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Alfred Schmidt Obere Str. 57 Frankfurt 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitucion 2222 Mexico D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taqueria Antonio Moreno Mataderos 2312 Mexico D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbkop Christina Berglund Berguvsvagen 8 Lulea S-958 22 Sweden

SQL UPDATE مثال على جلب سجلات متعددة

يحدد التعبير WHERE عدد السجلات التي سيتم تحديثها.

سيؤدي استعلام SQL التالي إلى تغيير ContactName إلى "Juan" لجميع السجلات حيث تكون الدولة "المكسيك":

UPDATE Customers 
SET ContactName = 'Juan' 
WHERE Country = 'Mexico'

سيبدو التحديد من الجدول "Customers" كما يلي:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Alfred Schmidt Obere Str. 57 Frankfurt 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Juan Avda. de la Constitucion 2222 Mexico D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taqueria Juan Mataderos 2312 Mexico D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbkop Christina Berglund Berguvsvagen 8 Lulea S-958 22 Sweden

الحذر عند استخدام تحديث SQL!

كن حذرا عند تحديث السجلات. إذا حذفت التعبير WHERE ، فسيتم تحديث كافة السجلات!
UPDATE Customers 
SET ContactName = 'Juan'

سيبدو التحديد من الجدول "Customers" كما يلي:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Juan Obere Str. 57 Frankfurt 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Juan Avda. de la Constitucion 2222 Mexico D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taqueria Juan Mataderos 2312 Mexico D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Juan 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbkop Juan Berguvsvagen 8 Lulea S-958 22 Sweden