TOP

SQL UPDATE

SQL UPDATE Açıklama

UPDATE komutu bir tablodaki mevcut kayıtları değiştirmek için kullanılır.


UPDATE Sözdizimi

UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2, ...
WHERE condition
Tablodaki girişleri güncellerken dikkatli olun! UPDATE ifadesindeki WHERE ifadesine dikkat edin. WHERE ifadesi hangi kayıtların güncelleneceğini belirtir. WHERE ifadesini atlarsanız tablodaki tüm kayıtlar güncellenecektir!

Gösteri veritabanı

Aşağıda "Northwind" veritabanının "Customers" ("Müşteriler") tablosundan bir örnek verilmiştir:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.5021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.5023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

SQL UPDATE Tablo Örneği

Aşağıdaki SQL sorgusu, ilk müşteriyi (CustomerID = 1) yeni bir ilgili kişi ve yeni bir şehirle (City) günceller.

UPDATE Customers 
SET ContactName = 'Alfred Schmidt', City = 'Frankfurt' 
WHERE CustomerID = 1

"Customers" tablosundaki seçim artık şöyle görünecek:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Alfred Schmidt Obere Str. 57 Frankfurt 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitucion 2222 Mexico D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taqueria Antonio Moreno Mataderos 2312 Mexico D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbkop Christina Berglund Berguvsvagen 8 Lulea S-958 22 Sweden

SQL UPDATE Birden fazla kaydın getirilmesine örnek

WHERE ifadesi kaç kaydın güncelleneceğini belirler.

Aşağıdaki SQL sorgusu, ülkenin "Meksika" olduğu tüm kayıtlar için ContactName'yi "Juan" olarak değiştirecektir:

UPDATE Customers 
SET ContactName = 'Juan' 
WHERE Country = 'Mexico'

"Customers" tablosundaki seçim artık şöyle görünecek:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Alfred Schmidt Obere Str. 57 Frankfurt 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Juan Avda. de la Constitucion 2222 Mexico D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taqueria Juan Mataderos 2312 Mexico D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbkop Christina Berglund Berguvsvagen 8 Lulea S-958 22 Sweden

SQL Güncellemesini kullanırken dikkatli olun!

Kayıtları güncellerken dikkatli olun. WHERE ifadesini atlarsanız tüm kayıtlar güncellenecektir!
UPDATE Customers 
SET ContactName = 'Juan'

"Customers" tablosundaki seçim artık şöyle görünecek:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Juan Obere Str. 57 Frankfurt 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Juan Avda. de la Constitucion 2222 Mexico D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taqueria Juan Mataderos 2312 Mexico D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Juan 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbkop Juan Berguvsvagen 8 Lulea S-958 22 Sweden