Збір робочих листів

Наприклад, ми маємо багато робочих книг Excel, та хочемо зробити збір робочих листів зі всіх книг в один файл. Для цього відкрийте книгу, куди ви хочете зібрати всі аркуші, потім відкрийте Visual Basic Editor (Alt+F11), додайте новий бланк модуля (Insert - Module) і скопіюйте цей текст макроса туди:

 Sub CombineWorkbooks()
  Dim FilesToOpen
  Dim x As Integer
  On Error GoTo ErrHandler
  Application.ScreenUpdating = False
  FilesToOpen = Application.GetOpenFilename _
         (FileFilter:="Microsoft Excel Files (*.xls), *.xls", _
          MultiSelect:=True, Title:="Files to Merge")
  If TypeName(FilesToOpen) = "Boolean" Then
    MsgBox "Have been chosen no files!"
    GoTo ExitHandler
  End If
  x = 1
  While x <= UBound(FilesToOpen)
    Workbooks.Open Filename:=FilesToOpen(x)
    Sheets().Move After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
    x = x + 1
  Wend
ExitHandler:
  Application.ScreenUpdating = True
  Exit Sub
ErrHandler:
  MsgBox Err.Description
  Resume ExitHandler
End Sub

Після цього можете повернутися в Excel і запустити наш макрос через меню Tools - Macro - Macros (Alt+F8). Відобразиться діалогове вікно, де потрібно вибрати один чи кілька (утримуючи Ctrl) файлів, аркуші з яких ми хочемо добавити до поточної книги.

Якщо ви використовуєте інше розширення Excel файлів (наприклад, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb, etc.), то вам необхідно буде внести відповідні зміни до сьомої стрічки коду нашого макросу.

Статті по темі:

Сортування аркушів в книзі