ВГОРУ

Функція VBA: InStr

Опис

Функція VBA INSTR повертає ціле число, що відповідає першій знайденій позиції значення в рядку символів (або значення 0, якщо відповідності не знайдено).


Синтаксис INSTR

InStr(початкова_позиція, текст, шукане_значення)

Або

InStr(початкова_позиція, текст, шукане_значення, регістр)

Приклад VBA InStr

Використання функції InStr для визначення позиції слова "excel" (починаючи пошук із символу 1 назви сайту):

Sub InStrExample1() 
   
  sitename = "www.moonexcel.com.ua" 
  
  'Позиція слова "excel" у sitename
  position = InStr(1, sitename, "excel") 
   
  MsgBox position 'Повертає: 9
  
End Sub

Використання функції InStr для визначення позиції слова "EXCEL" (цього разу з додаванням значення "1" до 4-го аргументу, щоб ігнорувати регістр):

Sub InStrExample2() 
   
  sitename = "www.moonexcel.com.ua" 
   
  'Позиція слова "EXCEL" у sitename (без урахування регістру)
  position = InStr(1, sitename, "EXCEL", 1) 
   
  MsgBox position 'Returns: 9 
   
End Sub 

ПЕРЕВІРТЕ, ЧИ МІСТИТЬ ТЕКСТ ЗНАЧЕННЯ

Функція InStr також може бути використана, щоб визначити, чи містить назва сайту шуканий рядок:

Sub InStrExample3()
  
  sitename = "www.moonexcel.com.ua"
  
  If InStr(1, sitename, "excel") > 0 Then
    MsgBox "Так!"
  End If
  
End Sub

У цьому прикладі, якщо позицію знайдено, функція повертає число більше за 0 і відображається діалогове вікно.