ВГОРУ

VBA-Урок 6.1. Типи даних (Variables)

За допомогою змінних ми можемо записувати всі типи інформації, такі як: числа, текст, дата тощо.

Змінна (Variable) — це іменована область пам’яті, яка використовується для зберігання одного значення. Значення змінної можна міняти під час виконання коду.

Коли ми декларуємо змінну (використовуючи інструкцію Dim), ми виділяємо певну область пам'яті та присвоюємо їй ім'я для зручності звертання.

Нижче наведені основні правила іменування змінної:

 • Ви повинні використовувати букву як перший символ;
 • В назві не можна використовувати пробіл, крапку (.), знак оклику (!) або символи @, &, $, #;
 • Назва не може перевищувати 255 символів;
 • Не можна використовувати зарезервовані ключові слова Visual Basic як ім’я змінної.

 • Розглянемо перший приклад:

  Sub variables()
    'Декларуємо змінну як ціле число
    Dim my_variable As Integer
    'Присвоюємо змінній певне значення
    my_variable = 12
    'Відображаємо значення змінної у вікні повідомлення
    MsgBox my_variable
  End Sub
  

  Перша стрічка коду декларує змінну:

    Dim my_variable As Integer
  
 • Dim: визначення змінної
 • my_variable: ім'я змінної
 • As: визначення типу змінної
 • Integer: тип змінної
 • В загальному, декларування змінних не є обов'язковим і код буде працювати, проте це настійливо рекомендується. Це полегшує роботу з ними, їх пошук, дозволяє вирішувати різного роду проблеми. В принципі, декларування змінних є хорошою звичкою при програмуванні.

  Тип змінної вказує на природу її вмісту (текст, число, дата тощо).

  Друга стрічка присвоює значення змінній:

    my_variable = 12
  

  І на кінець третя стрічка відображає значення змінної у вікні повідомлення:

    MsgBox my_variable
  

  Результат виконання коду буде наступний:

  Типи змінних

  Назва Тип Опис Символ
  Byte Число Ціле число між 0 та 255
  Integer Число Ціле число між -32'768 та 32'767 %
  Long Число Ціле число між - 2'147'483'648 та 2'147'483'647 &
  Currency Число Фіксоване десяткове число між -922'337'203'685'477.5808 та 922'337'203'685'477.5807 @
  Single Число Десяткове число з плаваючою комою між -3.402823E38 та 3.402823E38 !
  Double Число Десяткове число з плаваючою комою між -1.79769313486232D308 та 1.79769313486232D308 #
  String Текст Текст $
  Date Дата Дата і час
  Boolean Булеве True (Так) або False (Ні)
  Object Об'єкт Microsoft Object
  Variant Інший Будь-який вид даних (тип по замовчуванню, якщо змінна не визначена)

  Розглянемо кілька прикладів з різними типами змінних:

   'Ціле число
   Dim nbInteger As Integer
   nbInteger = 12345
    
   'Десяткове число
   Dim nbComma As Single
   nbComma = 123.45
  
   'Текст
   Dim varText As String
   varText = "moonexcel.com.ua"
  
   'Дата
   Dim varDate As Date
   varDate = "24.08.2012"
  
   'Булеве значення True/False
   Dim varBoolean As Boolean
   varBoolean = True
    
   'Об'єкт (Робочий аркуш як тип змінної)
   Dim varSheet As Worksheet
   Set varSheet = Sheets("Sheet2") 'Set => присвоєння значення для змінної типу "об'єкт"
    
   'Приклад використання змінної типу "об'єкт": активування аркуша
   varSheet.Activate
  

  Символи, які зазначені в таблиці, можуть використовуватися для більш коротшого декларування змінних:

   Dim example As Integer
   Dim example%
  

  Ці два записи є ідентичними.

  Можна також заставити користувача декларувати змінні примусово, прописавши команду Option Explicit на початку модуля. В такому випадку буде з'являтися повідомлення про помилку, якщо було введено незадекларовану змінну.