VBA-Урок 6.1. Типи даних (Variables)

За допомогою змінних ми можемо записувати всі типи інформації, такі як: числа, текст, дата тощо.

Розглянемо перший приклад:

Sub variables()
  'Декларуємо змінну як ціле число
  Dim my_variable As Integer
  'Присвоюємо змінній певне значення
  my_variable = 12
  'Відображаємо значення змінної у вікні повідомлення
  MsgBox my_variable
End Sub

Перша стрічка коду декларує змінну:

  Dim my_variable As Integer

В загальному, декларування змінних не є обов'язковим і код буде працювати, проте це настійливо рекомендується. Це полегшує роботу з ними, їх пошук, дозволяє вирішувати різного роду проблеми. В принципі, декларування змінних є хорошою звичкою при програмуванні.

Тип змінної вказує на природу її вмісту ( текст, число, дата тощо).

Друга стрічка присвоює значення змінній:

  my_variable = 12

І на кінець третя стрічка відображає значення змінної у вікні повідомлення:

  MsgBox my_variable

Результат виконання коду буде наступний:

Типи змінних

Назва Тип Опис Символ
Byte Число Ціле число між 0 та 255
Integer Число Ціле число між -32'768 та 32'767 %
Long Число Ціле число між - 2'147'483'648 та 2'147'483'647 &
Currency Число Фіксоване десяткове число між -922'337'203'685'477.5808 та 922'337'203'685'477.5807 @
Single Число Десяткове число з плаваючою комою між -3.402823E38 та 3.402823E38 !
Double Число Десяткове число з плаваючою комою між -1.79769313486232D308 та 1.79769313486232D308 #
String Текст Текст $
Date Дата Дата і час
Boolean Булеве True (Так) або False (Ні)
Object Об'єкт Microsoft Object
Variant Інший Будь-який вид даних (тип по замовчуванню, якщо змінна не визначена)

Розглянемо кілька прикладів з різними типами змінних:

'Ціле число
Dim nbInteger As Integer
nbInteger = 12345
  
'Десяткове число
Dim nbComma As Single
nbComma = 123.45

'Текст
Dim varText As String
varText = "moonexcel.com.ua"

'Дата
Dim varDate As Date
varDate = "24.08.2012"

'Булеве значення True/False
Dim varBoolean As Boolean
varBoolean = True
  
'Об'єкт (Робочий аркуш як тип змінної)
Dim varSheet As Worksheet
Set varSheet = Sheets("Sheet2") 'Set => присвоєння значення для змінної типу "об'єкт"
  
'Приклад використання змінної типу "об'єкт": активування аркуша
varSheet.Activate

Символи, які зазначені в таблиці, можуть використовуватися для більш коротшого декларування змінних:

Dim example As Integer
Dim example%

Ці два записи є ідентичними.

Коментар : Можна також заставити користувача декларувати змінні примусово, прописавши команду Option Explicit на початку модуля. В такому випадку буде з'являтися повідомлення про помилку, якщо було введено незадекларовану змінну.

Статті по темі:

 • VBA-Урок 5. Властивості (Properties)
 • VBA-Урок 6.2. Типи даних (Variables)