ВГОРУ

Робочі години

В даній статті ми розглянемо, як порахувати робочі години між двома датами. Цю інформацію може бути потрібно як для аналізу ефективності роботи працівників, так і для розрахунку затраченого корисного часу при відрядній системі оплати праці.

Отже, давайте напишемо власну функцію, яка допоможе нам рахувати робочі години та назвемо її WORKHOURS.

Відкрийте меню Сервіс - Макрос - Редактор Visual Basic, вставте новий модуль (меню Insert - Module) и скопіюйте туди текст цієї функції:

Function WORKHOURS(StartDate As Variant, EndDate As Variant)

Application.Volatile
StartDate = StartDate.Address
EndDate = EndDate.Address

' робочі години першого дня
WORKHOURS1 = Evaluate("IF(AND(DAY(" & StartDate & ")=DAY(" & _
EndDate & "),MONTH(" & StartDate & ")=MONTH(" & EndDate & "))," & EndDate & _
"-" & StartDate & "-IF(AND(HOUR(" & StartDate & ")<=13,HOUR(" & EndDate & _
")>=14),1/24,0),18/24-MOD(" & StartDate & ",1)-IF(HOUR(" & StartDate & _
")<=13,1/24,0))")

' робочі години проміжних днів
WORKHOURS2 = Evaluate("MAX((IF(AND((WEEKDAY(" & EndDate & ",2))"&"<"&"(WEEKDAY(" & StartDate & _
",2)),((WEEKDAY(" & StartDate & ",2))-(WEEKDAY(" & EndDate & ",2)))>1),(((DATEDIF(" & StartDate & _
"," & EndDate & "," & """D""" & ")+1))-(FLOOR((DATEDIF(" & StartDate & "," & EndDate & _
"," & """D""" & ")+1)/7,1)*2)-2),(((DATEDIF(" & StartDate & "," & EndDate & "," & """D""" & ")+1))-(FLOOR((DATEDIF(" & _
StartDate & "," & EndDate & "," & """D""" & ")+1)/7,1)*2)))-2),0)*8/24")

' робочі години останнього дня
WORKHOURS3 = Evaluate("IF(AND(DAY(" & StartDate & _
")=DAY(" & EndDate & "),MONTH(" & StartDate & ")=MONTH(" & EndDate & ")),0,MOD(" & EndDate & _
",1)-9/24-IF(HOUR(" & EndDate & ")>=14,1/24,0))")

WORKHOURS = WORKHOURS1 + WORKHOURS2 + WORKHOURS3

End Function

Закрийте редактор Visual Basic і поверніться в Excel.

Тепер в Мастері функцій в категорії Визначені користувачем можна знайти нашу функцію WORKHOURS і скористатися нею. Синтаксис функції наступний:

=WORKHOURS(початкова дата; кінцева дата)