ВГОРУ

Функція VBA: LCase

Опис

Функція VBA LCASE перетворює рядок символів в нижній регістр.


Синтаксис LCASE

LCase(текст)

Приклад VBA LCase

Використання функції LCase для перетворення рядка в нижній регістр:

Sub LCaseExample1() 
   
  text = "Example@MOONEXCEL.com.ua" 
   
  text = LCase(text) 
   
  MsgBox text 'Повертає: example@moonexcel.com.ua 
   
End Sub

Використання функції LCase для перевірки, чи рядок є в нижньому регістрі:

Sub LCaseExample2() 
   
   nickname = "Treecher_21" 
   
   'Перевіряємо, чи псевдонім (nickname) дорівнює його значенню, перетвореному в нижній регістр
   If nickname = LCase(nickname) Then 
     MsgBox "Так, всі символи псевдоніма в нижньому регістрі." 
   Else 
     MsgBox "Ні, псевдонім містить великі літери." 'Відобразиться цей результат 
   End If 
   
End Sub
Зворотною функцією, яка перетворює текст у верхній регістр, є функція UCASE.