TOP

Funkcja VBA: LCase

Opis

Funkcja VBA LCASE konwertuje ciąg znaków na małe litery.


Składnia LCASE

LCase(tekst)

Przykład VBA LCase

Użycie funkcji LCase do konwersji ciągu znaków na małe litery:

Sub LCaseExample1() 
   
  text = "Example@MOONEXCEL.com.ua" 
   
  text = LCase(text) 
   
  MsgBox text 'Zwroty: example@moonexcel.com.ua
   
End Sub

Używanie funkcji LCase do sprawdzania, czy ciąg znaków jest pisany małymi literami:

Sub LCaseExample2() 
   
   nickname = "Treecher_21" 
   
   'Sprawdzamy, czy pseudonim (nickname) jest równy jego wartości przeliczonej na małe litery
   If nickname = LCase(nickname) Then 
     MsgBox "Tak, wszystkie znaki aliasów są małymi literami." 
   Else 
     MsgBox "Nie, pseudonim zawiera duże litery." 'Wynik ten zostanie wyświetlony
   End If 
   
End Sub
Odwrotną funkcją konwertującą tekst na wielkie litery jest funkcja UCASE.