TOP

Funcția VBA: LCase

Descriere

Funcția VBA LCASE convertește un șir de caractere în litere mici.


Sintaxa LCASE

LCase(text)

Exemplu VBA LCase

Folosind funcția LCase pentru a converti un șir în minuscule:

Sub LCaseExample1() 
   
  text = "Example@MOONEXCEL.com.ua" 
   
  text = LCase(text) 
   
  MsgBox text 'Returnează: example@moonexcel.com.ua
   
End Sub

Folosind funcția LCase pentru a verifica dacă un șir este scris cu minuscule:

Sub LCaseExample2() 
   
   nickname = "Treecher_21" 
   
   'Verificăm dacă porecla (nickname) este egală cu valoarea sa convertită în litere mici
   If nickname = LCase(nickname) Then 
     MsgBox "Da, toate caracterele alias sunt litere mici." 
   Else 
     MsgBox "Nu, porecla conține majuscule." 'Acest rezultat va fi afișat
   End If 
   
End Sub
Funcția inversă care convertește textul în majuscule este funcția UCASE.