TOP

İşlev VBA: LCase

Tanım

VBA LCASE işlevi bir karakter dizesini küçük harfe dönüştürür.


LCASE sözdizimi

LCase(metin)

Örnek VBA LCase

Bir dizeyi küçük harfe dönüştürmek için LCase işlevini kullanma:

Sub LCaseExample1() 
   
  text = "Example@MOONEXCEL.com.ua" 
   
  text = LCase(text) 
   
  MsgBox text 'İade: example@moonexcel.com.ua
   
End Sub

Bir dizenin küçük harf olup olmadığını kontrol etmek için LCase işlevini kullanma:

Sub LCaseExample2() 
   
   nickname = "Treecher_21" 
   
   'Takma adın (nickname) küçük harfe dönüştürülmüş değerine eşit olup olmadığını kontrol ediyoruz
   If nickname = LCase(nickname) Then 
     MsgBox "Evet, tüm takma ad karakterleri küçük harftir." 
   Else 
     MsgBox "Hayır, takma ad büyük harflerden oluşuyor." 'Bu sonuç görüntülenecek
   End If 
   
End Sub
Metni büyük harfe çeviren ters fonksiyon function UCASE'dir.