ВГОРУ

Функція VBA: StrReverse

Опис

Функція VBA STRREVERSE повертає рядок символів після зміни порядку символів.


Синтаксис STRREVERSE

StrReverse(value)

Приклад VBA StrReverse

Змінити порядок символів різних значень:

Sub StrReverseExample()

   MsgBox StrReverse("Excel")        'Повертає: lecxE
   MsgBox StrReverse("www.moonexcel.com.ua") 'Повертає: au.moc.lecxenoom.www
   MsgBox StrReverse(1234)          'Повертає: 4321
   MsgBox StrReverse("stats")        'Повертає: stats
   MsgBox StrReverse(True)          'Повертає: eurT
  
End Sub