TOP

Funcția VBA: StrReverse

Descriere

Funcția VBA STRREVERSE returnează un șir de caractere după modificarea ordinii caracterelor.


Sintaxă STRREVERSE

StrReverse(valoare)

Exemplu VBA StrReverse

Schimbați ordinea simbolurilor diferitelor valori:

Sub StrReverseExample()

   MsgBox StrReverse("Excel")        'Returnări: lecxE
   MsgBox StrReverse("www.moonexcel.com.ua") 'Returnări: au.moc.lecxenoom.www
   MsgBox StrReverse(1234)          'Returnări: 4321
   MsgBox StrReverse("stats")        'Returnări: stats
   MsgBox StrReverse(True)          'Returnări: eurT
  
End Sub