TOP

Funkcja VBA: StrReverse

Opis

Funkcja VBA STRREVERSE zwraca ciąg znaków po zmianie kolejności znaków.


Składnia STRREVERSE

StrReverse(wartość)

Przykład VBA StrReverse

Zmień kolejność symboli o różnych wartościach:

Sub StrReverseExample()

   MsgBox StrReverse("Excel")        'Zwroty: lecxE
   MsgBox StrReverse("www.moonexcel.com.ua") 'Zwroty: au.moc.lecxenoom.www
   MsgBox StrReverse(1234)          'Zwroty: 4321
   MsgBox StrReverse("stats")        'Zwroty: stats
   MsgBox StrReverse(True)          'Zwroty: eurT
  
End Sub