ВГОРУ

Сортування аркушів в книзі

Опис

Якщо кількість вкладок у Вашій книзі наближається до декількох десятків, то рано чи пізно виникне бажання здійснити сортування аркушів в книзі, розташувавши їх у алфавітному порядку. Стандартні засоби Excel не дозволяють зробити цього, тому давайте напишемо простий макрос, який буде це робити.


VBA код для макросу

Відкрийте меню Сервіс - Макрос - Редактор Visual Basic (Tools - Macro - Visual Basic Editor) , вставте модуль VBA (меню Insert - Module ) і скопіюйте туди цей текст:

Sub SortSheets()
 'moonexcel.com.ua
 Dim I As Integer, J As Integer

  For I = 1 To Sheets.Count - 1
    For J = I + 1 To Sheets.Count
      If UCase(Sheets(I).Name) > UCase(Sheets(J).Name) Then
        Sheets(J).Move Before:=Sheets(I)
      End If
    Next J
  Next I
  
  MsgBox "Вкладки були посортовані від A до Я"
End Sub

Тепер цей макрос можна запустити через меню Сервіс - Макрос - Макроси (Tools - Macro - Macros) , і він швидко відсортує всі аркуші в поточній книзі.

Статті по темі:

 • Збір робочих аркушів
 • Швидкий перехід між аркушами книги