ВГОРУ

Поділ тексту на частини

При роботі в Excel нам часто приходиться опрацьовувати текст в комірках, проте інколи буває складно зрозуміти, які функції слід використати. Давайте розглянемо кілька функцій, які дозволять нам це зробити.

Функція LEFT (ЛЕВСИМВ)

Дана функція дозволяє нам відокремити зліва від тексту потрібну кількість символів. Виглядає це приблизно так:

LEFT(текст; кількість_символів)

В даному прикладі ми відокремили від номеру рахунку його балансову частину.

Функція RIGHT (ПРАВСИМВ)

Аналогічну дію ми можемо зробити і з правої частини тексту.

RIGHT(текст; кількість_символів)

Функція MID (ПСТР)

Давайте тепер спробуємо вирізати частину тексту із середини слова:

Як бачимо, в даній функції з'явився додатковий аргумент, яким ми позначимо порядковий номер символу, починаючи від якого будемо "відрізати" наш шматок тексту. Тобто, цифра "5" позначає початок "відрізу" тексту, а цифра "4" - кількість символів, що нам потрібно отримати. Таким чином, ми витягнули 4 цифри з середини номера, починаючи з 5 цифри включно.

Синтаксис функції наступний:

MID(текст;початковий_номер;кількість_символів)