ВГОРУ

Функція VBA: Array

Опис

Функція VBA Array повертає масив, що містить значення, передані як аргументи.


Синтаксис Array

Array(значення_0, значення_1, значення_2 і т.д.)

Приклад VBA Array

Використання функції Array для отримання масиву, що містить вказані значення:

Sub ArrayExample()
  
   'Масив, що складається з 4 елементів
   array = Array("www", "moonexcel", "com", "ua")
  
   'Відображати елементи окремо
   MsgBox array(0) 'Повертає: www
   MsgBox array(1) 'Повертає: moonexcel
   MsgBox array(2) 'Повертає: com
   MsgBox array(3) 'Повертає: ua
  
   'Відображення всіх елементів масиву (розділених знаком ".")
   MsgBox Join(array, ".") 'Повертає: www.moonexcel.com.ua
  
End Sub